Loading

Σεμινάρια

Basic NLP – Εισαγωγή στο NLP

Neuro Linguistic Programming – Νευρο Γλωσσολογικός Προγραμματισμός

NLP είναι το ακρώνυμο του Neuro Linguistic Programming που μεταφράζεται στα Ελληνικά ως Νεύρο Γλωσσολογικός Προγραμματισμός. Το NLP διδάσκει τρόπους και μεθόδους επικοινωνίας – πρωτίστως με τον εαυτό μας και έπειτα με τους γύρω μας – όπου διά μέσω της γλώσσας (λεκτικής & μη λεκτικής) να προγραμματίσουμε το «νευρικό» μας σύστημα σε συμπεριφορές υγιής για εμάς και τους γύρω μας.

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο;

«Όλοι μπορούν να βελτιωθούν, να αλλάξουν. Όμως για να αλλάξει κανείς χρειάζεται:
1ο: Να θέλει,
2ο: Να δώσει την ευκαιρία &
3ο: Να ξέρει πως.
Το NLP βοηθάει στο 3ο παρέχοντας την απαιτούμενη γνώση που θα φέρει στο άτομο την αλλαγή»

Το σεμινάριο “Basic NLP” έχει σχεδιαστεί και απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να βελτιώσουν την ικανότητα προσωπικής τους επικοινωνίας για να έχουν πιο υγιής – οικολογικές σχέσεις: με τον εαυτό τους, το οικογενειακό, κοινωνικό & επαγγελματικό τους περιβάλλον. Η ύλη του σεμιναρίου είναι δομημένη και θα διδαχτεί με τέτοιο τρόπο ώστε μπορεί να το παρακολουθήσει ο οποιοσδήποτε. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είμαι ανοιχτός στο να μάθω κάτι νέο.

Ποια είναι τα οφέλη του σεμιναρίου;

• Να αναγνωρίσω τις προσωπικές δομές επικοινωνίας μου.
• Να ασκηθώ στο να «σχετίζομαι υγιώς» με τον εαυτό μου & τους γύρω μου.
• Να μάθω να επικοινωνώ με τον άλλο στο δικό του μοντέλο που έχει για τον κόσμο.
• Να μάθω να διαφωνώ με ένα οικολογικό τρόπο.
• Να μάθω να κατευθύνω τον άλλο με τρόπο τέτοιον ώστε αυτός πρόθυμα να ακολουθεί.
• Να μάθω να ακούω, να βλέπω, να νιώθω τον άλλο καθώς επικοινωνώ μαζί του.
• Να μπορώ να διακρίνω πότε ο άλλος μου λέει ψέματα όταν μου μιλάει.
• Να αυξήσω τη συναισθηματική μου νοημοσύνη.
• Να αποκτήσω πρόσβαση στις ήδη υπάρχουσες πηγές & ταλέντα μου

Τα οργανωτικά του σεμιναρίου;

Τόπος : Ηράκλειο Κρήτης
Χρόνος: 9-10/9/2023
Κόστος: 150€, δίνονται σημειώσεις NLP και βεβαίωση παρακολούθησης.
Εγγραφή: 50€ προκαταβολή (και τα υπόλοιπα 100€ κατά την προσέλευση)
Προθεσμία : Εγγραφές έως 29/8/2023
Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής: nlpincrete@gmail.com

https://nlpincrete.gr/wp-content/uploads/2023/08/BASIC-NLP-9-10.9.23-scaled-570x380.jpg

«NLP Practitioner»


«Θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κοινωνία και τον κόσμο μας όταν πρώτα βελτιώσουμε τους εαυτούς μας»

Virginia Satir, (1916-1988) Ψυχοθεραπεύτρια

Το NLP βοηθάει παρέχοντας την απαιτούμενη γνώση που θα φέρει στο άτομο προσωπική βελτίωση.

Το NLP Practitioner γίνεται Διά Ζώσης για όποιον μπορεί να έρχεται στο χώρο του NLP in Crete & Διαδικτυακά (ξεχωριστό τμήμα και ημερομηνίες) για όποιον φίλο είναι εκτός Κρήτης.

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο;

Το ετήσιο σεμινάριο “NLP Practitioner” έχει σχεδιαστεί και απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν Ομοφροσύνη και Εσωτερική Εναρμόνιση έτσι ώστε να έχουν πιο υγιείς – οικολογικές σχέσεις: με τον εαυτό τους, το οικογενειακό, κοινωνικό & επαγγελματικό τους περιβάλλον. Η ύλη του σεμιναρίου είναι δομημένη και θα διδαχτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να το παρακολουθήσει ο οποιοσδήποτε.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής συμμετοχή στο Εισαγωγικό σεμινάριο Basic NLP.

Ποια είναι τα οφέλη του σεμιναρίου;

• Να αποκτήσω πρόσβαση στις ήδη υπάρχουσες πηγές & ταλέντα μου
• Να διευρύνω τα ταλέντα μου και να μπορώ να έχω συνειδητή πρόσβαση σε αυτά
• Να αντλώ προσωπική αξία και ταυτότητα από τις σωστές πηγές
• Να αυξήσω τη συναισθηματική μου ωριμότητα συνειδητοποιώντας & κυριαρχώντας εγώ τα συναισθήματα μου.
• Να μπορώ να διακρίνω στρατηγικές επιτυχίας στους άλλους και να μπορώ να τις υιοθετώ
• Να μπορώ να επαναπλαισιώνω (συμπεριφορές, ανθρώπους & εμπειρίες)
• Να αποκτήσω μια οικολογική στάση προς το παρελθόν μου (εμπειρίες & ανθρώπους)
• Να αναγνωρίσω τις προσωπικές δομές επικοινωνίας μου
• Να ασκηθώ στο να «σχετίζομαι υγιώς» με τον εαυτό μου
• Να ξέρω πώς να προσεγγίζω τον άλλο σε συνειδητό & ασυνείδητο επίπεδο
• Να μάθω να διαφωνώ με ένα οικολογικό, παραγωγικό τρόπο
• Να αποκτήσω ευελιξία συμπεριφοράς
• Να διευρύνω την ικανότητα αντίληψης μου
• Να μάθω να κατευθύνω τον άλλο με τρόπο τέτοιον ώστε αυτός πρόθυμα να ακολουθεί
• Να μπορώ να κάνω εποικοδομητική κριτική
• Να μάθω να ακούω, να βλέπω, να νιώθω τον άλλο καθώς επικοινωνώ μαζί του
• Να μπορώ να διακρίνω πότε ο άλλος μου λέει ψέματα όταν μου μιλάει
• Να ξέρω πώς να θέτω οικολογικούς στόχους στη ζωή μου και να τους πετυχαίνω
• Να αυξήσω την αυτοπειθαρχία μου
• Να μπορώ να διακρίνω τα θέλω από τα πρέπει μου, τις δυνατότητες από τους περιορισμούς μου

«NLP Master Practitioner»

Neuro Linguistic Programming – Νεύρο Γλωσσολογικός Προγραμματισμός

https://nlpincrete.gr/wp-content/uploads/2016/06/img-services-4-300x215.jpg

«Ταράσσει τους ανθρώπους ου τα πράγματα, αλλά τα περί των πραγμάτων δόγματα»

Επίκτητος

Οι άνθρωποι δεν ταράζονται τόσο από τις καταστάσεις όσο από τα πιστεύω, τις ερμηνείες τους για αυτές.

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο;

Το σεμινάριο “NLP Master Practitioner” έχει σχεδιαστεί και απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν το ανώτερο επίπεδο Συναισθηματικής Ωριμότητας: να μπορούν να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα τα δικά τους και των άλλων και να μπορούν να τα διαχειριστούν έτσι ώστε να έχουν πιο υγιείς – οικολογικές σχέσεις με τον εαυτό τους, το οικογενειακό, κοινωνικό & επαγγελματικό τους περιβάλλον.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής συμμετοχή στο σεμινάριο NLP Practitioner.

Ποια είναι τα οφέλη του σεμιναρίου;

• Να αυξήσω την συναισθηματική μου ωριμότητα συνειδητοποιώντας & αντιδρώντας εποικοδομητικά στα συναισθήματα των άλλων
• Να εκπαιδευτώ-αποκτήσω ασυνείδητη επιδεξιότητα στη διαπροσωπική επικοινωνία
• Να μπορώ να διακρίνω στρατηγικές επιτυχίας στους άλλους και να μπορώ να τις υιοθετώ
• Να μάθω πώς να υπερνικήσω φοβίες που ίσως έχω
• Να αναγνωρίζω περιοριστικές πεποιθήσεις και να τις επαν-εγχαράξω σε υγιείς
• Να ασκηθώ στο να «σχετίζομαι υγιώς» με τους γύρω μου και να αντλώ δύναμη από την ομάδα που ανήκω
• Να αναγνωρίζω, να θέτω & να τηρώ οικολογικά όρια στις σχέσεις μου
• Να ξέρω πώς να προσεγγίζω τον άλλο σε συνειδητό & ασυνείδητο επίπεδο
• Να μπορώ να αναγνωρίζω και εποικοδομητικά να χειρίζομαι τα διαφορετικά μοντέλα σκέψης & δομές λόγου
• Να άρω συνειδητές & ασυνείδητες αντιστάσεις του συνομιλητή μου
• Να μπορώ να επικοινωνώ επιτυχώς με τον άλλο στο δικό του μοντέλο που έχει για τον κόσμο
• Να διαπιστώνω τις αξίες & τα ασυνείδητα κίνητρα του άλλου
• Να αναγνωρίζω πότε & κατά πόσο η δυσκολία μου με τον άλλον, καθρεφτίζει δική μου αδυναμία
• Να μπορώ να διακρίνω τα θέλω από τα πρέπει μου, τις δυνατότητες από τους περιορισμούς μου
• Να ξέρω πώς να υπερβαίνω δύσκολες συναισθηματικές καταστάσεις
• Να μετατρέψω δύσκολες παρελθούσες εμπειρίες & σχέσεις σε οικολογικές
• Να δομήσω ένα ενισχυτικό σύστημα αξιών
• Να μάθω να μοιράζομαι – γνώση, σοφία κτλ – με ταπεινοφροσύνη
• Να εκπαιδευτώ σε τεχνικές επικοινωνίας & δημοσίου λόγου
• Να αναγνωρίζω την δική μου επίδραση στον άλλον, στην ομάδα, στην κοινότητα
• Να μάθω βασικές έννοιες Συστημικής Θεωρίας & Οικογενειακής Θεραπείας

Διάρκεια: Συνολικά 136 ώρες Εκπαίδευσης

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ NLP MASTER PRACTITIONERS:

1η Προϋπόθεση: Το πρόγραμμα να διδάσκεται από Πιστοποιημένο Εκπαιδευτή NLP
2η Προϋπόθεση: Ελάχιστη διάρκεια σπουδών 130 ώρες προσωπικής εκπαίδευσης
3η Προϋπόθεση: Ο υποψήφιος NLP Master Practitioner να μπορεί να δείξει ότι κατέχει τις παρακάτω βασικές θεωρίες, τεχνικές και εφαρμογές NLP και να μπορεί να τις εφαρμόσει με ικανότητα στον εαυτό του και στους άλλους:

* Αφομοίωση και δεξιοτεχνία των ικανοτήτων του NLP Practitioner
* Ικανότητα να διαχειρίζεται την δική του συναισθηματική κατάσταση
* Ικανότητα να διαχειρίζεται την συναισθηματική κατάσταση των άλλων
* Ικανότητα να φέρει αλλαγή στον ίδιο και στους άλλους
* Δυνατότητα να δουλεύει με ακρίβεια και ευελιξία σε όλα τα συστήματα αναπαράστασης
* Συνειδητή και ασυνείδητη αφομοίωση των Αξιωμάτων ΝΛΠ
* Ικανότητα να αναγνωρίζει και να δουλεύει με τα Λογικά Επίπεδα
* Ικανότητα να χτίζει και να διατηρεί βαθειά επίπεδα εναρμόνισης (of rapport)
* Ικανότητα να αναγνωρίζει, να αλλάζει και να μπορεί να εγχαράξει στρατηγικές
* Πολυεπίπεδη Επικοινωνία σε συνειδητό και ασυνείδητο επίπεδο
* Ικανότητα ευέλικτης χρήσης και αλλαγής προτύπων διαλόγου
* Χρήση γλώσσας πειθούς και επιρροής
* Ικανότητες διαπραγμάτευσης
* Τεχνικές & ικανότητες δημόσιου λόγου
* Υπνωτικά πρωτόκολλα λόγου για γρήγορες αλλαγές
* Υπνωτικές εντολές λόγου
* Πολύπλοκα Μετα-Προγράμματα: αναγνώριση, ευέλικτη χρήση τους, αλλαγή
* Αξίες & Πιστεύω: αναγνώριση, ευέλικτη χρήση τους και αλλαγή
* Ικανότητα υψηλής δουλειάς με τις υποϊδιότητες
* Απαιτητικά πρότυπα προφορικού λόγου
* Ικανότητα χρήσης μεταφορών & ιστοριών για θεραπεία και αλλαγή, η δομή της θεραπευτικής μεταφοράς
* Έξοδος από συναισθηματικούς φαύλους κύκλους
* Γραμμή Χρόνου
* Προχωρημένη χρήση Metamodel & Milton model
* Ικανότητα Έρευνας στο ΝΛΠ, Modelling και δημιουργίας νέων στρατηγικών επιτυχίας!!