Loading

Business NLP

https://nlpincrete.gr/wp-content/uploads/2016/11/ΚΑΝΔΕΡΑΚΗ6-620x1100.jpg

Business NLP Practitioner

Neuro Linguistic Programming – Νεύρο Γλωσσολογικός Προγραμματισμός
Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο;

Όποιος έχει εκπαιδεύσει το μυαλό του χωρίς να έχει εκπαιδεύσει την καρδιά του… έχει κάνει μισή δουλειά.

Αριστοτέλης

Το NLP με την εκπαίδευση του προσφέρει στο άτομο εξέλιξη στην Συναισθηματική του Ωριμότητα.
Το σεμινάριο “NLP Business Practitioner” έχει σχεδιαστεί και απευθύνεται
σε επαγγελματίες που η εργασία τους εμπεριέχει διαπροσωπική επικοινωνία (πχ. managers, πωλητές, εξυπηρέτηση πελατών, υγεία, νομικοί, δημοσιογράφοι, εκπαιδευτικοί κ.α.) και που τους ενδιαφέρει να μπορούν να επικοινωνούν με τους γύρω τους (υφισταμένους, συναδέλφους, προϊσταμένους, πελάτες) σε συνειδητό και σε ασυνείδητο επίπεδο, διασφαλίζοντας έτσι την μέγιστη απόδοση στην εργασία τους και ένα άψογο, ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον.

Όταν λέμε Επικοινωνία πάντα εννοούμε συναισθηματική Επικοινωνία. Η έλλειψη αυτής είναι συναισθηματική αναπηρία.

Στυλιανός Παυλίδης NLP Trainer
Τα οφέλη του σεμιναρίου;

• Να ενδυναμώσω – βελτιώσω το εργασιακό μου περιβάλλον
ενδυναμώνοντας – βελτιώνοντας τον εαυτό μου
• Να αυξήσω την συναισθηματική μου ωριμότητα
συνειδητοποιώντας & κυριαρχώντας εγώ τα συναισθήματα μου.
• Να μπορώ να διακρίνω στρατηγικές επιτυχίας στους άλλους και να μπορώ να τις υιοθετώ
• Να μπορώ να επαναπλαισιώνω (συμπεριφορές, ανθρώπους & εμπειρίες)
• Να αναγνωρίσω τις προσωπικές δομές επικοινωνίας μου
• Να ασκηθώ στο να «σχετίζομαι υγιώς» με τον εαυτό μου & τους γύρω μου και να αντλώ δύναμη από την ομάδα που ανήκω
• Να ξέρω πώς να προσεγγίζω τον άλλο σε συνειδητό & ασυνείδητο επίπεδο
• Να μπορώ να αναγνωρίζω και εποικοδομητικά να χειρίζομαι τα διαφορετικά μοντέλα σκέψης & δομές λόγου
• Να μπορώ να επικοινωνώ επιτυχώς με τον άλλο στο δικό του μοντέλο που έχει για τον κόσμο
• Να αποκτήσω Presentation skills & Public Speaking skills
• Να μάθω να διαφωνώ με ένα οικολογικό, παραγωγικό τρόπο
• Να αποκτήσω ευελιξία συμπεριφοράς
• Να διευρύνω την ικανότητα αντίληψης μου
• Να μάθω να κατευθύνω τον άλλο με τρόπο τέτοιον ώστε αυτός πρόθυμα να ακολουθεί
• Να μπορώ να κάνω εποικοδομητική κριτική
• Να μάθω να ακούω, να βλέπω, να νιώθω τον άλλο καθώς επικοινωνώ μαζί του
• Να μπορώ να διακρίνω πότε ο άλλος μου λέει ψέματα όταν μου μιλάει
• Να ξέρω πώς να θέτω οικολογικούς στόχους στη ζωή μου και να τους πετυχαίνω
• Να αυξήσω την αυτοπειθαρχία μου
• Να μπορώ να διακρίνω τα θέλω από τα πρέπει μου, τις δυνατότητες από τους περιορισμούς μου

Διάρκεια εκπαίδευσης: Συνολικά 80 ώρες
https://nlpincrete.gr/wp-content/uploads/2016/11/ΚΑΝΔΕΡΑΚΗ5-630x1100.jpg

Ένδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια

Τομείς Ενδο-Επιχειρησιακών Σεμιναρίων:

• Ηγεσία,
o Συναισθηματική Νοημοσύνη,
o Παρακίνηση & Αυτό-Παρακίνηση

• Διαπροσωπική & Ένδο-Επιχειρησιακή Επικοινωνία,
o Διαχείριση Κρίσεων,
o Ενδυνάμωση Ομάδων

O οποιοσδήποτε σταματάει να μαθαίνει – εξελίσσεται, γερνάει.

Henry Ford

• Επικοινωνία με:
o Πελάτες, Πολίτες, Μαθητές, Ασθενής, Συνεργάτες,
o Εξυπηρέτηση & Ικανοποίηση Πελατών,
o Τεχνικές Πωλήσεων,
o Διαχείριση Παραπόνων

• Διαχείριση Χρόνου (Time Management),
o Διαχείριση Ενέργειας-Αποδοτικότητας (Energy Management),
o Διαχείριση Εργασιακού Άγχους (Stress Management)

Το πώς νιώθουν οι εργαζόμενοι σας καθρεφτίζει το πώς νιώθουν οι πελάτες σας.

J. W. Marriott

• Τεχνικές Επικοινωνίας,
o Παρουσίαση Ομιλιών &
o Δημοσίου Λόγου (Public Speaking)

Πρόσφερε στους εργαζόμενους άρτια εκπαίδευση & άψογη συμπεριφορά ώστε να μπορούν να φύγουν αλλά να μην θέλουν.

Richard Branson
Σε ποιους απευθύνονται τα Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια;

Το NLP μπορεί να είναι χρήσιμο και μέγιστα ωφέλιμο επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς που η λειτουργία τους βασίζεται στην ανθρώπινη επικοινωνία, όπως:
• Εκπαίδευση
• Επαγγέλματα και φορείς υγείας & ψυχοθεραπείας
• Δημοσιογραφία
• Νομικοί
• Πωλήσεις
• Τράπεζες
• Λιανεμπόριο
• Marketing & Promotion
• Τουρισμός
• Δημόσιοι Οργανισμοί
• κ.α.

NOTE:
All seminar topics below can be done in English.

• Εξυπηρέτηση πελατών - Customer Service
• Διαχείριση Παραπόνων - Customer Complains
• Πωλήσεις - Sales & Up-Sales
• Παρακίνηση Υπαλλήλων & Αυτό-Παρακίνηση - Employee Motivation & Self Motivation
• Επικοινωνία - Communication
• Ενδυνάμωση Ομαδικότητας - Team Building
• «Σπάσιμο Πάγου» στην επικοινωνία - Ice Breaking
• Διαχείριση Χρόνου – Time Management

Σημείωση: το κόστος των σεμιναρίων για τις επιχειρήσεις μπορεί να καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ

Coaching


Συχνά νιώθουμε – σε προσωπικό ή/και επαγγελματικό επίπεδο – ότι «τίποτα στην ζωή μου δεν με είχε προετοιμάσει για να αντιμετωπίσω αυτή την μικρή ή μεγάλη κρίση». Όντας οι ίδιοι μέσα στην δίνη του συμπτώματος περιορίζεται η πρόσβαση στις πηγές και τις ικανότητες μας και νιώθουμε να ακινητοποιούμαστε. Σε εκείνη την στιγμή – κα όχι μόνο – μπορεί να βοηθήσει ένας Coach – ένας Επαγγελματικός Σύμβουλος.

«Το σύστημα που έχει δημιουργήσει το σύμπτωμα, δεν μπορεί από μόνο του να δημιουργήσει και την λύση, χρειάζεται εξωτερική πηγή»

Albert Einstein

Η κα. Κανδεράκη συνδυάζοντας έναν κύκλο σπουδών (προπτυχιακών & μεταπτυχιακών) στην Διοίκηση Προσωπικού και έναν δεύτερο κύκλο σπουδών στην Συστημική Θεωρία & NLP, έχοντας δουλέψει σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε ΗΠΑ και Ελλάδα για πάνω από μία δεκαετία, έχει την απαραίτητη κατάρτιση και ανθρωπογνωσία για να βοηθήσει επαγγελματίες ή/και στελέχη σε θέματα που αφορούν την ανθρώπινη επικοινωνία και τις ενδοεπιχειρησιακές συγκρούσεις – κρίσεις.

https://nlpincrete.gr/wp-content/uploads/2016/11/ΚΑΝΔΕΡΑΚΗ2-620x1100.jpg