Μπορείτε να παρακολουθήσετε το video από την συζήτηση με την Ανδριανή και την Μαρία Κανδεράκη με θέμα πως διαχειριζόμαστε τα εμπόδια στη ζωή μας