Δείτε παρακάτω το video από την συζήτηση με την Ανδριανή και την Μαρία Κανδεράκη με θέμα τα “εργαλεία ” για να αλλάξετε σε αυτό που πάντα θέλατε