Μπορείτε να παρακολουθήσετε το video από την συζήτηση με την Ανδριανή και την Μαρία Κανδεράκη με θέμα πως ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός αλλάζει τη ζωή μας